Directors

Directors

 Director General: Gao Ming

 Deputy Director: Zhao Guangheng

 Secretary of Disciplinary Committee: Wang Zhiwei 

 Deputy Director: Zhang Shancong

 Deputy Director: Han Danfeng 

 

 

 

 

 

 

附件
Questions and Comments to webmaster@csu.ac.cn
No 9.Deng Zhuang South Rd, Hai Dian Dist,Beijing,100094,China
FAX:86-10-82178280 TEL:86-10-82178267
Copyright @2002-2013 Center for Space Utilization, CAS